11. הערות שחרור

הערות שחרור לגרסה: 11plus.8.0
הערות שחרור לגרסה: 11plus.7.0
הערות שחרור לגרסה: 11plus.6.0
הערות שחרור לגרסה: 11plus.5.0
הערות שחרור לגרסה: 11plus.4.0
הערות שחרור לגרסה: 11plus.3.0
הערות שחרור לגרסה: 11plus.2.0
הערות גרסה עבור גרסה: 11+ (עיקרי)
הערות שחרור לגרסה: 10.4.x
הערות שחרור לגרסה: 11.0.3
הערות שחרור לגרסה: 11.0.2
הערות שחרור לגרסה: 11.0.1
שדרוג לגרסה 11
הערות שחרור לגרסה: 10.14.0
הערות שחרור לגרסה: 10.13.3
הערות שחרור לגרסה: 10.13.2
הערות שחרור לגרסה: 10.13.1
הערות שחרור לגרסה: 10.14.x
הערות גרסה עבור גרסה: 11.0 (עיקרי)
הערות שחרור לגרסה: 10.13.x
הערות שחרור לגרסה: 10.12.4
הערות שחרור לגרסה: 10.12.3
הערות שחרור לגרסה: 10.12.2
הערות שחרור לגרסה: 10.12.1
הערות שחרור לגרסה: 10.11.4
הערות שחרור לגרסה: 10.11.3
הערות שחרור לגרסה: 10.11.2
הערות שחרור לגרסה: 10.11.1
הערות שחרור לגרסה: 10.11.x
הערות שחרור לגרסה: 10.10.3
הערות שחרור לגרסה: 10.10.2
הערות שחרור לגרסה: 10.10.1
הערות שחרור לגרסה: 10.10.x
הערות שחרור לגרסה: 10.9.2
הערות שחרור לגרסה: 10.9.1
הערות שחרור לגרסה: 10.8.2
הערות שחרור לגרסה: 10.9.x
הערות שחרור לגרסה: 10.8.1
הערות שחרור לגרסה: 10.8.x
הערות שחרור לגרסה: 10.7.3
הערות שחרור לגרסה: 10.7.2
הערות שחרור לגרסה: 10.7.1
הערות שחרור לגרסה: 10.6.3
הערות שחרור לגרסה: 10.7.x
הערות שחרור לגרסה: 10.6.2
הערות שחרור לגרסה: 10.6.1
הערות גרסה עבור גרסה: 10.6.x (Major)
הערות שחרור לגרסה: 10.5.1
הערות שחרור לגרסה: 10.4.4
הערות שחרור לגרסה: 10.5.x
הערות שחרור לגרסה: 10.4.3
הערות שחרור לגרסה: 10.4.2
הערות שחרור לגרסה: 10.4.1
הערות שחרור לגרסה: 10.3.2
הערות שחרור לגרסה: 10.3.3
הערות שחרור לגרסה: 10.3.1
הערות שחרור לגרסה: 10.3.x
הערות שחרור לגרסה: 10.2.3
הערות שחרור לגרסה: 10.2.2
הערות שחרור לגרסה: 10.2.x
הערות שחרור לגרסה: 10.1.x
הערות שחרור לגרסה: 10.0.x
הערות שחרור לגרסה: 09.01
הערות שחרור לגרסה: 09.00

נסה את Easy Project בניסיון חינם של 30 יום

תכונות מלאות, מוגנות SSL, גיבויים יומיים, בגיאוגרפיה שלך