CBS - מבנה פירוט עלויות

מבנה התפלגות עלויות (CBS) מייצג פירוט של את עלויות המרכיבים השונים של מבנה התפלגות העבודה (WBS) הכולל את כל העבודות או השירותים שנעשו על ידי קבלני המשנה. הוא משמש כדי להשוות באופן רציף את העלויות בפועל עם התקציב, ולשלב את מערכת בקרת עלויות.

פרויקט קל - CBS - מבנה פירוט עלויות

תכונות עיקריות:

  • תובנה חזותית כוללת של הפרויקט כספים במפה המוח
  • מבנה התפלגות עבודה (WBS) ומבנה התפלגות עלויות (CBS) משולבים יחד
  • ניתן ליצור הכנסה/הוצאה חדשה ישירות ב-WBS
  • אגדה להתאמה אישית מטבעות
  • הדפס (או ייצא ל-PDF) את ה-WBS כולל תקציבים לכל פרויקט ומשימה

נסה את Easy Project בניסיון חינם של 30 יום

תכונות מלאות, מוגנות SSL, גיבויים יומיים, בגיאוגרפיה שלך