CBS - מבנה פירוט עלויות

מבנה התפלגות עלויות (CBS) מייצג פירוט של את עלויות המרכיבים השונים של מבנה התפלגות העבודה (WBS) הכולל את כל העבודות או השירותים שנעשו על ידי קבלני המשנה. הוא משמש כדי להשוות באופן רציף את העלויות בפועל עם התקציב, ולשלב את מערכת בקרת עלויות.

תכונות עיקריות:

  • תובנה חזותית כוללת של הפרויקט כספים במפה המוח
  • מבנה התפלגות עבודה (WBS) ומבנה התפלגות עלויות (CBS) משולבים יחד
  • ניתן ליצור הכנסה/הוצאה חדשה ישירות ב-WBS
  • אגדה להתאמה אישית מטבעות
  • הדפס (או ייצא ל-PDF) את ה-WBS כולל תקציבים לכל פרויקט ומשימה

נסה את Easy Project ב-30 יום ניסיון חינם

תכונות מלאות, מוגנת SSL, גיבויים יומיים, במיקום הגיאוגרפי שלך