CBS - מבנה פירוט עלויות

מבנה התפלגות עלויות (CBS) מייצג פירוט של את עלויות המרכיבים השונים של מבנה התפלגות העבודה (WBS) הכולל את כל העבודות או השירותים שנעשו על ידי קבלני המשנה. הוא משמש כדי להשוות באופן רציף את העלויות בפועל עם התקציב, ולשלב את מערכת בקרת עלויות.

פרויקט קל - CBS - מבנה פירוט עלויות

תכונות עיקריות:

  • תובנה חזותית כוללת של הפרויקט כספים במפה המוח
  • מבנה התפלגות עבודה (WBS) ומבנה התפלגות עלויות (CBS) משולבים יחד
  • ניתן ליצור הכנסה / הוצאה חדשים ישירות ממפת המוח
  • אגדה להתאמה אישית מטבעות
  • הדפס (או ייצא ל- PDF) את מפת המוח, כולל תקציבים עבור כל פרויקט ומשימה

נסה את Easy Project בניסיון חינם של 30 יום

תכונות מלאות, מוגנות SSL, גיבויים יומיים, בגיאוגרפיה שלך