WBS - מבנה פירוט עבודה

לחסל משימות לא מוגבלות ועיכובים באמצעות WBS. ברור לנתח את הפרויקטים ולהגדיר את כל התוצרים. תכנון אישי מהיר פיתוח שיתופי של היקף הפרויקט קל עם WBS.

תכונות עיקריות:

  • Mind המפה כמו הדמיה של פרויקטים, משימות, ותת משימות
  • גרור ושחרר מיון משימות ופרויקטים
  • יצירת משימות ממפת המוח
  • הדמיית צבע של השלמת משימות ומעקבים
  • קיצורי מקשים מוכרים מכלי מפת הנפש אחרים

נסה את Easy Project ב-30 יום ניסיון חינם

תכונות מלאות, מוגנת SSL, גיבויים יומיים, במיקום הגיאוגרפי שלך