Changelog / מפת הדרכים

v13.6.0 (02-2024)

v13.5.0 (01-2024)

v13.4.0 (11-2023)

v13.3.0 (10-2023)

v13.2.0 (10-2023)

v13.0.0 + 13.1.0 (אוגוסט/ספטמבר 2023)

v12'12 (LTS)

v12'11.0 (7-2023)

v12'10.0 (6-2023)

v12.9.0 (5-2023)

v12.8.0 (4-2023)

v12.7.0 (3-2023)

v12.6.0 (2-2023)

v12.5.0 (1-2023)

v12.4.0 (12-2022)

v12.3.0 (11-2022)

v12.2.0 (10-2022)

v12.0.0 + 12.1.0 (אוגוסט/ספטמבר 2022)

v11plus.9.0 (07-2022)

v11plus.8.0 (06-2022)

v11plus.7.0 (05-2022)

v11plus.6.0 (04-2022)

v11plus.5.0 (03-2022)

v11plus.4.0 (02-2022)

v11plus.3.0 (01-2022)

v11plus.2.0 (12-2021)

v11plus.10 (LTS)

v11plus.1.0 (11-2021)

v11+ (Major; 10-2021)

v11.3 (08-2021)

v11.2 (07-2021)

v11.1 (06-2021)

v11.0 (Major; 05-2021)

v10.14 (LTS)

נסה את Easy Project ב-30 יום ניסיון חינם

תכונות מלאות, מוגנת SSL, גיבויים יומיים, במיקום הגיאוגרפי שלך